Rapport från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA)

Is Swedish Aid Rational? A Critical Study of Swedish Aid Policy in the Period 1968-1993

Rapport 2. Departementsserien 1994:75. Maj 1994.

Rapportförfattare:
Helge Hveem och Desmond McNeill