Rapporter från EBAs företrädare Utbildning och forskning Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

En översyn av Svenska institutets program för högskolesamarbete med Öst- och Centraleuropa

Working Paper 28. September 1994.

Karin Metell och Enrique Ganuza.