Rapporter från EBAs företrädare Utbildning och forskning Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1995

Working Paper 28 En översyn av Svenska institutets program för högskolesamarbete med Öst- och Centraleuropa