Rapport från EBAs företrädare Utbildning och forskning Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA)

En översyn av Svenska institutets program för högskolesamarbete med Öst- och Centraleuropa

Working Paper 28. September 1994.

Rapportförfattare:
Karin Metell och Enrique Ganuza