Rapport från EBAs företrädare Ekonomisk utveckling Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI)

Informal Labour Markets and Development

Studies Series, 2006.

Rapportförfattare:
Basudeb Guha-Khasnobis och Ravi Kanbur (red.)