Rapport från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV)

Knowledge and Learning in Aid Organizations – A literature review with suggestions for further studies

Working Paper 2007:1.

Rapportförfattare:
Anna Krohwinkel-Karlsson