Utredning av utvärderingsväsendet Offentlig förvaltning Regeringskansliet

Kan myndigheter utvärdera sig själva?

Departementsserien 1996:36.

Expertgruppen för studier inom offentlig ekonomi.