Underlag för biståndets styrning och inriktning Biståndets organisation och styrning Regeringskansliet

Kommunal biståndsverksamhet

Statens offentliga utredningar 1974:86.

Betänkande av kommittén för kommunal biståndsverksamhet.