Underlag för biståndets styrning och inriktning Klimat och miljö Regeringskansliet

Bistånd för bättre miljö i u-land – Förslag om ett miljömål i utvecklingsbiståndet

Statens offentliga utredningar 1987:28.

Betänkande. Översyn av de biståndspolitiska målen.