Underlag för biståndets styrning och inriktning Biståndets organisation och styrning Regeringskansliet

Bistånd genom internationella organisationer

Statens offentliga utredningar 1991:48.

Betänkande av kommittén för översyn av svenskt multilateralt utvecklingssamarbete.