Rapport från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI)

Mobilising Support and Resources for UN Funds and Programmes

Development Financing 2000 Series, 2000:1.

Rapportförfattare:
COWI i samarbete med Oxford International Associates