Rapport från EBAs företrädare Ekonomisk utveckling Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV)

Evaluation of Swedfund International: An analysis of private sector development impacts

Rapport 2008:3.

Rapportförfattare:
Bo Sjö och Sara Ulväng Flygare