Rapporter från EBAs företrädare Ekonomisk utveckling Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

Evaluation of Swedfund International: An analysis of private sector development impacts

Rapport 2008:3.

Bo Sjö och Sara Ulväng Flygare.