Utredning av utvärderingsväsendet Offentlig förvaltning Statskontoret

Utvärderingar – Av vem och till vad? En kartläggning av Regeringskansliets utvärderingsresurser

Rapport 2002:20.