Rapport från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV)

Multi-bi-finansiering – utvärdering av beredning inför beslut

Rapport 2011:1.

Rapportförfattare:
Agne Sandberg och Bengt Grude