Rapporter från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

Multi-bi-finansiering – utvärdering av beredning inför beslut

Rapport 2011:1.

Agne Sandberg och Bengt Grude.