Underlag för biståndets styrning och inriktning Utbildning och forskning Regeringskansliet

Utbildning för uppdrag i u-land

Statens offentliga utredningar 1980:38.

Betänkande av U-landsutbildningutredningen.