Rapport från EBAs företrädare Utbildning och forskning Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA)

Östeuropasamarbetet – Affärsmässighet i Utbildningsverksamheten

Working Paper Nr. 23. September 1994.

Rapportförfattare:
Håkan Hellström