Rapporter från EBAs företrädare Utbildning och forskning Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Östeuropasamarbetet – Affärsmässighet i Utbildningsverksamheten

Working Paper Nr. 23. September 1994.

Håkan Hellström.