Rapporter från EBAs företrädare Ekonomisk utveckling Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Import Support Aid: Experiences from Tanzania and Zambia

Working Paper 18. Augusti 1994.

Howard White.