Rapport från EBAs företrädare Ekonomisk utveckling Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA)

Import Support Aid: Experiences from Tanzania and Zambia

Working Paper 18. Augusti 1994.

Rapportförfattare:
Howard White