Rapport från EBAs företrädare Biståndets utvärdering Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV)

Svenska utvärderingsaktörer som arbetar med internationellt utvecklingssamarbete

En sammanställning av mandat, arbetsformer, projekt och framtida prioriteringar. Underlag för Utvecklingsutvärderingsdagen 27/5, 2008.