Rapporter från EBAs företrädare Biståndets utvärdering Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

Svenska utvärderingsaktörer som arbetar med internationellt utvecklingssamarbete

En sammanställning av mandat, arbetsformer, projekt och framtida prioriteringar. Underlag för Utvecklingsutvärderingsdagen 27/5, 2008.