Rapport från EBAs företrädare Ekonomisk utveckling Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI)

Linking the Formal and Informal Economy

Studies Series, 2006.

Rapportförfattare:
Basudeb Guha-Khasnobis, Ravi Kanbur och Elinor Öström