Rapporter från EBAs företrädare Ekonomisk utveckling Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

Linking the Formal and Informal Economy

Studies Series, 2006.

Basudeb Guha-Khasnobis, Ravi Kanbur och Elinor Öström.