Rapport från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI)

A Foresight and Policy Study of the Multilateral Development Banks

Development Financing 2000 Series, 2000:2.

Rapportförfattare:
The Institute of Development Studies vid University of Sussex