Rapport från EBAs företrädare Ekonomisk utveckling Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI)

Mitigating Risks for Foreign Investments in Least Developed Countries

Development Financing 2000 Series, 2003:1.

Rapportförfattare:
Percy Mistry och Niels E. Olesen