Rapporter från EBAs företrädare Fred, säkerhet, konflikt Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Kärnsäkerhet och strålskyddssamarbete med Östeuropa

Working Paper 34. Oktober 1994.

Per Johan Svenningsson.