Rapport från EBAs företrädare Fred, säkerhet, konflikt Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA)

Kärnsäkerhet och strålskyddssamarbete med Östeuropa

Working Paper 34. Oktober 1994.

Rapportförfattare:
Per Johan Svenningsson