Rapport från EBAs företrädare Övrigt Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI)

Global Governance in the 21st Century: Alternative Perspectives on World Order

Studies Series 2002:2.

Rapportförfattare:
Björn Hettne och Bertil Odén