Underlag för biståndets styrning och inriktning Biståndets organisation och styrning Regeringskansliet

Biståndets organisation

Statens offentliga utredningar 1978:61.

Betänkande av biståndspolitiska utredningen (BPU).