Utredning av utvärderingsväsendet Biståndets utvärdering Statskontoret

Utvärdering av svenskt bistånd – En översyn av utvärderingsverksamheten

Rapport 2012:17.