Utredning av utvärderingsväsendet Biståndets utvärdering Regeringskansliet

Översyn av Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV)

Promemoria UF2012/38550/UDIUSTYR.

Förslag att avveckla Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) eftersom verksamheten inte bedöms hålla tillräcklig effektivitet och kvalitet. Brister i interna verksamhetsprocesser, effektivitet och kvalitet har bl.a. konstaterats i Statskontorets översyn av utvärderingsverksamheten inom biståndet.