Rapport från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA)

En översyn av det svenska stödet till lantmäteriverksamhet inom ramen för samarbetet med Central- och Östeuropa

Working Paper 37. Oktober 1994.

Rapportförfattare:
Karin Metell och Enrique Ganuza