Rapporter från EBAs företrädare Ekonomisk utveckling Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

The Future of Development Financing – Challenges and Strategic Choices

Global Development Studies Series, 2005.

Francisco Sagasti, Keith Bezanson och Fernando Prada.