Rapport från EBAs företrädare Ekonomisk utveckling Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI)

The Future of Development Financing – Challenges and Strategic Choices

Global Development Studies Series, 2005.

Rapportförfattare:
Francisco Sagasti, Keith Bezanson och Fernando Prada