Rapport från EBAs företrädare Ekonomisk utveckling Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI)

Financing and Providing Global Public Goods: Expectations and Prospects

Development Financing 2000 Series, 2001:2.

Rapportförfattare:
Keith Bezanson och Francisco Sagasti vid Institute for Development Issues (IDS).