Rapport från EBAs företrädare Jämställdhet Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA)

Främjar biståndet kvinnans ställning?

Rapport 10. Departementsserien 1995:23. April 1995.