Rapport från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning, Biståndets utvärdering Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV)

Att förebygga och hantera korruption i det svenska utvecklingsarbetet

Rapport 2008:5.

Rapportförfattare:
Lennart Wohlgemuth, Mats Alentun, Per-Åke Andersson, Ulla Duell, Nina Lejonhud, Susanne Mattsson, Louise Münt, Fredrik Rakar, Nils Hellström, Peter Sjöberg, Patrik, Stålgren och Inger Wikström Öbrand.