Underlag för biståndets styrning och inriktning Biståndets organisation och styrning Regeringskansliet

Rena roller i biståndet – styrning och arbetsfördelning i en effektiv biståndsförvaltning

Statens offentliga utredningar 1994:19.

Betänkande från biståndsförvaltningensutredningen.