Styr- och policydokument Jämställdhet Regeringskansliet

Sveriges feministiska utrikespolitik

Regeringens skrivelse 2019/20:17