Rapport från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV)

Strategi för information och kommunikation – genomförande och effekter av verksamhet finansierad via Sida

Rapport 2012:2.

Rapportförfattare:
Liselotte Englund, Johanna Stenersen, Kjerstin Andersson, Annika Magnusson och Sofia Westberg