Rapporter från EBAs företrädare Ekonomisk utveckling Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

Special and Differential Treatment of Developing Countries in the World Trade Organization

Global Development Studies Series, 2005.

Peter Kleen och Sheila Page.