Rapport från EBAs företrädare Ekonomisk utveckling Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI)

Special and Differential Treatment of Developing Countries in the World Trade Organization

Global Development Studies Series, 2005.

Rapportförfattare:
Peter Kleen och Sheila Page