Rapport från EBAs företrädare Ekonomisk utveckling Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI)

Special and Differential Treatment of Developing Countries in the World Trade Organization

Global Development Studies Series, 2005.

Peter Kleen och Sheila Page.