Rapporter från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Finansiellt projektstöd inom ramen för Sveriges Östsamarbete

Working Paper 32. September 1994.

Kjell Nordlander.