Rapport från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA)

Finansiellt projektstöd inom ramen för Sveriges Östsamarbete

Working Paper 32. September 1994.

Rapportförfattare:
Kjell Nordlander