Rapport från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI)

Capacity Building, Institutional Crisis and the Issue of Recurrent Costs – The Micro Perspektive

Working Paper 1998:2.

Rapportförfattare:
Göran Andersson