Rapport från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA)

Evaluation of Swedish Development Cooperation with Zambia

Rapport 6. Departementsserien 1994:114. September 1994.

Rapportförfattare:
Chris Adams, Per-Åke Andersson, Arne Bigsten, Paul Collier och Steve O’Connell