Rapporter från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

Resultaten av den svenska samarbetsstrategin för Zambia 2008 – 2011

Rapport 2010:2.

Mats Alentun, Eva-Marie Kjellström, Bo Sjö och Sofia Westberg.