Rapport från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV)

Resultaten av den svenska samarbetsstrategin för Zambia 2008 – 2011

Rapport 2010:2.

Rapportförfattare:
Mats Alentun, Eva-Marie Kjellström, Bo Sjö och Sofia Westberg