Rapport från EBAs företrädare Demokrati och mänskliga rättigheter Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV)

Improving Democracy and Human Rights Support – Recommendations for the use of indicators based on the case of Mozambique

Rapport 2006:1.

Rapportförfattare:
Karin Dawidson och Karolina Hulterström