Styr- och policydokument Biståndets utvärdering Regeringskansliet

Avveckling av Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågors sekretariat

Promemoria, 2017.

Beslut att avveckla EGDI.