Underlag för biståndets styrning och inriktning Biståndets organisation och styrning Regeringskansliet

En rättvisare värld utan fattigdom

Statens offentliga utredningar 2001:96.

Betänkande, kommittén om Sveriges politik för global utveckling (Globkom).