Underlag för biståndets styrning och inriktning Jämställdhet Regeringskansliet

Jämställdhet – ett mål i utvecklingssamarbete

Statens offentliga utredningar 1995:116.

Betänkande av utredningen om jämställdhet i de biståndspolitiska målen.