Rapport från EBAs företrädare Biståndets utvärdering Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA)

Development Cooperation with Eastern and Central Europe – A review of evaluation results

Working Paper 26. September 1994.

Rapportförfattare:
Kim Forss