Rapporter från EBAs företrädare Biståndets utvärdering Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Development Cooperation with Eastern and Central Europe – A review of evaluation results

Working Paper 26. September 1994.

Kim Forss.