Rapport från EBAs företrädare Biståndets utvärdering Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA)

Sambandet mellan Sveriges bistånd och export

Working Paper 7. Departementsserien 1994:58. April 1994. Sammanfattning på svenska av SASDA Rapport nr. 1.

Rapportförfattare:
Thomas Andersson och Håkan Hellström