Rapporter från EBAs företrädare Biståndets utvärdering Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Sambandet mellan Sveriges bistånd och export

Working Paper 7. Departementsserien 1994:58. April 1994. Sammanfattning på svenska av SASDA Rapport nr. 1.

Thomas Andersson och Håkan Hellström.