Rapporter från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1995

Working Paper 25 Myndigheternas arbetssätt – en delstudie i SAUs utrednings om samarbetet med Central- och Östeuropa