Rapporter från EBAs företrädare Offentlig förvaltning Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Myndigheternas arbetssätt – en delstudie i SAUs utrednings om samarbetet med Central- och Östeuropa

Working Paper 25. September 1994.

Krister Eduards.