Rapport från EBAs företrädare Offentlig förvaltning Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA)

Myndigheternas arbetssätt – en delstudie i SAUs utrednings om samarbetet med Central- och Östeuropa

Working Paper 25. September 1994.

Rapportförfattare:
Krister Eduards