Rapport från EBAs företrädare Demokrati och mänskliga rättigheter Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV)

Kultur för demokrati och yttrandefrihet – en uppföljning av Sidas stöd till Freemuse och Göteborgs Internationella Filmfestival

Rapport 2012:8.

Rapportförfattare:
Carina Brandow och Eva-Marie Kjellström