Rapport från EBAs företrädare Demokrati och mänskliga rättigheter Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV)

Party Cooperation in a Results – Perspective Evaluation of the Support to Democracy through Party Affiliated Organisations (PAOs)

Rapport 2009:3 med tillhörande tre fallstudier.

Rapportförfattare:
Lennart Peck, Eva-Marie Kjellström och Peter Sjöberg