Rapport från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV)

Dressed for success? Evaluation of Sweden’s readiness to influence the European Commission’s and other EU member states’ actions in development cooperation at the field level

Rapport 2009:1.

Rapportförfattare:
Therese Brolin, Jonna Carlsson och Patrik Stålgren