Rapporter från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

Dressed for success? Evaluation of Sweden’s readiness to influence the European Commission’s and other EU member states’ actions in development cooperation at the field level

Rapport 2009:1.

Therese Brolin, Jonna Carlsson och Patrik Stålgren.