Rapport från EBAs företrädare Biståndets utvärdering Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV)

Strengthening the Results-Orientation in Sweden’s Engagement in Multilateral Development Cooperation: An evaluation of UNDP’s country level evaluation activities

Rapport 2008:6.

Rapportförfattare:
Erik Hedblom och Viktoria Hildenwall