Rapport från EBAs företrädare Utbildning och forskning Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA)

En översyn av Svenska institutets program för kulturutbyte med Östeuropa

Working Paper 29. September 1994.

Rapportförfattare:
Karin Metell och Enrique Genuza