Rapporter från EBAs företrädare Utbildning och forskning Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

En översyn av Svenska institutets program för kulturutbyte med Östeuropa

Working Paper 29. September 1994.

Karin Metell och Enrique Genuza.