Utredning av utvärderingsväsendet Biståndets utvärdering Regeringskansliet

Analys och utvärdering av bistånd

Statens offentliga utredningar 1994:102.

Betänkande av kommittén för analys av utvecklingssamarbete (KAU).